تبلیغات
دوستان جوان من - یک پرسش و یک پاسخ مختصر...حوریها و فاحشه ها
یک پرسش و یک پاسخ مختصر...حوریها و فاحشه ها

یکی از کاربران فیس بوک ایران مطلب زیر را تو پروفایلش گذاشت  واز آنجایی که این جملات صادق هدایت شبهه ساز بود سعی کردم به آن جواب بدهم و از طرفی چون این پرسش و پاسخ در فضای فیس بوک انجام شده بنابراین پاسخ را به صورت مختصر آورده ام...و همچنین بخاطر تنبلی خخخخ عین همان مطالب را در وبلاگم قرار دادم...امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیرد

جرم جهنمیان سکس و مشروب بود, و پاداش بهشتیان سکس و مشروب آیندگان ما به سادگی ما میخندند... ﺗﻮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ ! ﻓﺮﻕﺣﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ ﺣﻮﺭﯼ ﺭﺷﻮﻩ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ! ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏﺑﯿﮕﻨﺎﻫﻨﺪ؟ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؛،؛ ﯾﺎ ﺣﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻟﺬﺕﺗﻨﺶ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ! "صادق هدایت"
پاسخ:

این را بدانید که هر گردی گردو نیست..شرابی که ما میشناسیم در کلام قرآن خمر نامیده می شود ودر بهشت هیچگاه خمر نمی دهند....شراب در بهشت یعنی نوشیدنی که وصفش در کلام خدا موجود است
اما در مورد حوری :حوری زنان با حیائی هستند که جز به شوهران خویش به کسی دیگر نظر ندارند و مهمان یک ساعت و یک شب نیستند درست برخلا ف زنانی که ما آنها را فاحشه می خوانیم
حوری و فاحشه هردو در استخدام بنده ی خدا هستند اما حوری پاداش کسی است که زنان دنیا را بخاطر نیازمندیشان به فاحشه گی نکشاند و بر هوای نفسانی اش برای رضای خدا امیری کرد
گفتی فاحشه برای سیر کردن شکمش ناچار است...می دانی فرق مرد جهنمی و بهشتی در کجاست؟مرد بهشتی نیاز آن زن را برآورده میکند تا او فاحشه نماند یا فاحشه نشود...اما مرد جهنمی نیازش را برآورده می کند به شرط اینکه آن زن برایش فاحشه گی کند. چگونه برخی ها این دو مرد را یکسان می دانند! تو میدانی ؟من نمی دانم
گفتی از بین حوری و فاحشه ی نیازمند کدام بیگناه است..خوب معلوم است هردو....این کلام خداست :در موقع ناچاری و اضطرار حرامم را حلال میکنم اما به مقداری که ازناچاری خارج شوی....
میدانی گناه کار کیست؟گناه کار همان مردلاشی ای است که به جهنم می رود به جرم سکس و مشروب...همه میدانیم سکس عملی دو نفره است اگر فاحشه ی نیازمند را بی گناه بدانیم این دلیل نمی شود آن مرد لاشی هم بی گناه باشد....هرچند نباید فاحشه های غیر نیازمند را از خاطر ببریم...........نادر محسنی آهنگر
 

 

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در جمعه 28 آذر 1393 ساعــت 01:07 ب.ظ تــوسط نادر محسنی آهنگر | نظرات ()