تبلیغات
دوستان جوان من - ارزش خدمت به همسر(قابل توجه بعضی آقایون)
ارزش خدمت به همسر(قابل توجه بعضی آقایون)

 یا ابا احسن، عرض كردم لبیك یا رسول الله (ص) فرمود: از من بشنو ومن نمی گویم مگر از طرف پروردگارم، مردی نیست كه در خانه كمك به همسرش كند مگر آنكه برای او باشد به عدد موئی كه در بدنش هست عبادت یكسال كه روزها روزه باشد وشبها به عبادت ایستاده باشد و عطا كند اورا از ثواب آنچه كه به صابرین عطا كرده كه داود نبی ویعقوب وعیسی علیهم السلام باشند. یا علی كسی كه در خانه در خدمت عیالیش باشد و كرامت نداشته باشد خداوند اسمش را در دیوان شهداء بنویسد وبه هرشب وروزی ثواب هزار شهید ثبت كند و بنویسد برای او به هر قدمی ثواب یك حج عمره و خداوند عطا كند اورابه هر رگی كه در بدنش هست شهری در بهشت. یا علی یك ساعت در خدمت خانه بهتر است از عیادت هزار مریض و هزار نماز جمعه و تشیع هزار جنازه واز هزار گرسنه كه ایشان را سیر كند وهزار برهنه كه ایشان را بپوشاند. وبهتر است برای اواز هزار دینار كه صدقه به مساكین بدهد وبهتر است از خواندن تورات و انجیل و زبور و قرآن وبهتر است از هزار اسیر كه اسیر كرده در راه خدا آزاد كند. وبهنژتر است از برای او از هزار شتر قربانی كه به مساكین بدهد واز دنیا خارج نشود مگر وقتی كه جایش را در بهشت ببیند.یا علی كسی كه از خدمت عیال كراهت نداشته باشد پس آن كفاره گناهان بزرگ باشد وغضب خدارافراموش كند ومهریه حور العین باشد و حسنات ودر جاتش را زیاد كند.یا علی خدمت نكند عیال را مگر صدیق (راست گو) یا شهید یا مردیكه خداوند خیر ودنیا و آخرت او را خواسته باشد .

منابع                                                                                                                                         

1- جامع الأخبار(للشعیری) ؛ ؛ ص102 شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار(للشعیری)، 1جلد، مطبعة حیدریة - نجف، چاپ: اول، بى تا.

2- جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی) / ج‏22 / 304 / (28) باب استحباب العمل فی البیت للرجل و المرأة ..... ص : 304

3- بحار الأنوار (ط - بیروت) / ج‏101 / 132 / باب 6 فضل خدمة العیال ..... ص : 132

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 30 مهر 1393 ساعــت 11:34 ب.ظ تــوسط نادر محسنی آهنگر | نظرات ()