تبلیغات
دوستان جوان من - تنها کسی که برایش نامحرم حساب میشد...!
تنها کسی که برایش نامحرم حساب میشد...!


 تنها جایی که حجاب داشت....هنگام نماز خواندن بود،هنگام ارتباطش با خدا....گویا تنها کسی که به او محرم نبود خداوند بود،مهربانی که از همه به او نزدیک تر بود حتی از خودش به خودش......!!!

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 30 مهر 1393 ساعــت 10:23 ب.ظ تــوسط نادر محسنی آهنگر | نظرات ()